Algemene informatie AVG (Privacy)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekentdat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Hieronder vind ude verklaringen van Partytent Leiden e.o. bv.

Vraagt u zich af welke gegevens Partytent Leiden e.o. bv allemaal van u heeft opgeslagen? Of wilt u geenaan u geadresseerde reclame meer ontvangen? Heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevensop internet te publiceren, maar heeft u nu spijt? De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u eenaantal privacyrechten.

U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien. Of om bezwaar te maken tegen het gebruik vanuw gegevens voor direct marketing. Ook kunt u uw toestemming voor de publicatie van uw gegevensintrekken.

Om u te helpen bij het uitoefenen van uw privacyrechten, heeft Partytent Leiden e.o. bv voor haar klantende formulieren reeds gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht.

Inzage en correctie algemeen.