Correctie Persoonsgegevens

Correctie persoonsgegevens dossier bij Partytent Leiden e.o. bv

 

Datum:
Geachte Partytent Leiden e.o. bv,
Met verwijzing naar artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graagverbetering/aanvulling/verwijdering/afscherming van mijn persoonsgegevens. Geef aan of u verbetering,aanvulling, verwijdering of afscherming wenst. Motiveer daarbij waarom uw persoonsgegevens naar uw meningfeitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt.Ik wens de volgende

wijzigingen in mijn gegevens:
1.)…………………………………………………………………………………………………………………………
2.)…………………………………………………………………………………………………………………………
3.)…………………………………………………………………………………………………………………………
Graag ontvang ik binnen vier weken van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of, en zo ja, in welke mate uaan mijn verzoek voldoet. Indien u aan mijn verzoek voldoet, moet u zo spoedig mogelijk de wijzigingendoorgeven aan eventuele andere organisaties aan wie u het afgelopen jaar mijn persoonsgegevens heeft verstrekt.Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden hiervoor uit te leggen.

Hoogachtend,
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………….
Straat:……………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………
Plaats:……………………………………………………………………………………………………………………..
Land:……………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………..

 

Versturen naar: Partytent Leiden e.o. bv, Postbus 438 2300 AK Leiden