Inzage persoonsgegevens

Inzage persoonsgegevens dossier bij Partytent Leiden e.o. BV.

Datum:
Geachte Partytent Leiden e.o. BV,
Met verwijzing naar artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graagbinnen vier weken schriftelijk van u weten:
of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
om welke gegevens het gaat;
wat het doel is van het gebruik;
aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.
Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopien van alle mijn persoonbetreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.Hoogachtend,

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………….
Straat:……………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………
Plaats:……………………………………………………………………………………………………………………..
Land:……………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………..

Versturen naar: Partytent Leiden e.o. BV, Postbus 438, 2300 AK, Leiden